Loại sản phẩm: NameCard

Ngành nghề: Đồ họa

Hình dáng: Chữ Nhật Ngang

Màu sắc: Đen, trắng

Phong cách: Đơn giản, cá tính