Loại sản phẩm: NameCard

Ngành nghề: Bất động sản

Hình dáng: Chữ Nhật Ngang

Màu sắc: Xanh đen

Phong cách: Đơn giản, mạnh mẽ