Loại sản phẩm: NameCard

Ngành nghề: Dịch vụ

Hình dáng: Chữ Nhật Ngang

Màu sắc: Xanh, trắng

Phong cách: Đơn giản, nhẹ nhàng