Loại sản phẩm: Name card
Ngành nghề: Dịch vụ
Màu sắc: Xanh, Hồng
Phong cách: Hiện đại, nhẹ nhàng