18

 

Loại sản phẩm: NameCard

Ngành nghề: Kiến trúc – Nội thất

Hình dáng: Chữ Nhật Ngang

Màu sắc: Trắng

Phong cách: Hiện đại