Loại sản phẩm: NameCard

Ngành nghề: Nghệ thuật

Hình dáng: Chữ Nhật Ngang

Màu sắc: Đen. xanh

Phong cách: Sang trọng, cổ điển