Loại sản phẩm: NameCard

Ngành nghề: Nghệ thuật

Hình dáng: Chữ Nhật Ngang

Màu sắc: Xanh đen

Phong cách: Bắt mắt, hiện đại