Loại sản phẩm: NameCard

Ngành nghề: Sức khỏe – Y tế

Hình dáng: Chữ Nhật Ngang

Màu sắc: Xanh

Phong cách: Đơn giản, sang trọng