Loại sản phẩm: NameCard

Ngành nghề: Bất động sản

Hình dáng: Chữ nhật ngang

Màu sắc: Xanh, xám

Phong cách: Đơn giản, sang  trọng